۱۸ اسفند ۱۳۸۶

جان بهروز کریمی زاده در خطر است-اطلاعیه شماره حساب بانکی

قبلا اعلام کردیم که دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی قرار بازداشت رفیق بهروز کریمی زاده را به قرار وثیقه ٣٠٠ میلیون تبدیل کرده است. تعیین چنین وثیقه سنگینی تا کنون در تاریخ دستگاه های امنیتی حکومت بی سابقه بوده است. خانواده بهروز با اعتراض به مقدار بالای این قرار وثیقه خواهان کم کردن آن شده اند که با مخالفت مسولین روبرو شده اند.
مسولین امنیتی حکومت اعلام کرده اند که مبلغ ٣٠٠ میلیون باید حداکثر تا ١٠ روز دیگر (٢٠ اسفند برابر با ١٠ مارچ) پرداخت شود، در غیر این صورت بهروز را به بند زندانیان غیرسیاسی منتقل میکنند و دیگر نمیتوانند جان او را تضمین بکنند.
تعیین قرار وثیقه سنگین برای بهروز و بعد انتقال او به بند زندانیان غیر سیاسی و اعلام عدم امنیت جانی او از طرف خود مسولین حکومتی ،توطﺌه ای آشکار برای به خطر انداختن جان رفیق بهروز کریمی زاده است. جمهوری اسلامی مسول جان بهروز است! با شکنجه و سرکوب نتوانستند بهروز را بشکنند، نقشه های اینچنین پلیدی را برایش میکشند.
اعمال وحشیانه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در قبال همه رفقای دربند و بخصوص رفیق بهروز با اعتراضات جهانی روبرو شد. این توطﺌه جدید حکومت را هم باید با شکست مواجه کرد.
خانواده رفیق بهروز کریمی زاده امکان تهیه این مبلغ سنگین را به تنهایی ندارند.
جان بهروز در خطر است!
ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب همه شما انسان های آزادیخواه در ایران و جهان را فرامیخوانیم که به ما برای تهیه این مقدار وثیقه کمک کنید. کمک های شما را به دست خانواده رفیق بهروز خواهیم رساند.

کمکهای مالی خود را از طریق آدرس بانکی زیر به دست ما برسانید:
Name: K.H
Sort Code: 40-04-37
Account Number: 01568604
Bank: HSBC
Iban: GB 85 MIDL
BIC: GB85MIDL41K
Adress: HSBC, Muswelhill Broadway, London
ما پشتیبانی جز انسانیت و آزادیخواهی نداریم !

زنده باد بهروز کریمی زاده!
زنده باد آزادی!
زنده باد برابری!

دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور
١٤ اسفند ١٣٨٦

۱ نظر:

fadayemam@hotmail.com گفت...

بنام خدا
ای برادران و خواهران، سی‌ سال انقلاب و از خود گذشتگی آخرش همین ؟ نمیتونم باور کنم که اینطور که با مردم رفتار میکنند با اصول اسلامی توافق داشته باشد . اینطور که به نظر میاید روز سالگرد انقلاب ما باید دوباره روی بام برویم تا ارزشهای این انقلاب را به خاطر خودمان و رهبرآنمان یاداوری کنیم که آیا انقلب اسلامی یعنی این ؟ تا وقتی‌ دیر نشده رهبران ما باید بیدار شوند که این طرز رفتار با ملت مسلمان واقعا غیر اسلامی هست خداوند از ظلم احدئ نخواهد گذشت . الله و اکبر ، الله و اکبر ، الله و اکبر