۷ خرداد ۱۳۸۷

پنجره ، زندان ، خانه - چه قدر تفاوت !

پنجره ی خانه ای روستایی در ابیانه
این عکس رو چه کسی گرفته
مهم نیست
این که چرا این سری جای هر متنی رو عکس گرفته
مهم نیست،
مه نیست
این جا شعر بنویسیم
یه متن باشه
یا یه عکس
گاهی یه خط ممتد،
یه صفحه ی خالی،
یا یه دنیا سکوت
می تونه نشونه ی خوبی باشه
بین من وتو
می تونه هر چیزی
نشون دهنده ی یه اعتراض،
یه فریاد،
یا هر چیز دیگه باشه
مهم نیست که
یه شعر،
یه متن،
یا یه عکس
چه قدر حرفه ای باشه
مهم اینه که تونسته حرف ِ دلش رو بزنه یا نع
مهم اینه که من وتو چه قدر حرف هم دیگه رو می فهمیم
...


هیچ نظری موجود نیست: