۲۱ دی ۱۳۸۶

نامه به ولی ی امر

(( نامه ای به ولی یِ امر))

آقا!

می توانید فکر کنید

من هم یک عضو فعال بسیج هستم!

مجوز دارید

به من هم

نان،

مسکن و

ماشین مجانی بدهید

آقا!

می خواهم بدون کنکور به دانشگاه بروم

می خواهم فارق از ترس کمیته ی انضباطی درس بخوانم

آسوده زنده گی کنم

آقا!

درسم تمام شده

وام می خواهم، کار کنم

اشتغال زایی کنم

وام بدون بهره

زیاد

بلاعوض

وام ساخت یک کارخانه ی پرسود و بزرگ

مجوز دارید؟

***

آقا!

من عضو فعال بسیجم

اما

تا به حال آدم نفروخته ام،

چماق به دست نگرفته ام،

کسی را به خاطر عقایدش نزده ام،

دختری را به خاطر دلدادگی به پسر همسایه سنگسار نکرده ام،

پدری را چشم انتظار برگشتن پسر نگذاشته ام،

مادری را داغدار نکرده ام،

چکمه نداشته ام تا مغز سر خبرنگارها را نشانه بروم،

هیچ زنی را به زور ِ صیغه نکرده ام.

***

آقا!

فکر کنید من،

ما

همه ی ما عضو فعال بسیج هستیم،

بسیج مردمی،

بسیج خلق،

بسیج توده

عضو فعال بسیج مردمی علیه ظلم،

سرمایه داری،

جنایت،

علیه زندان،

تبعیض،

فقاهت.

***

آقا!

بسیج در حال عضو گیری ست

عضو فعال می پذیرد.

آقا!

فکرهایتان را زودتر بکنید!

این بسیج در انتظار دستور شما نمی ماند.

پنج شنبه

18 دی 1386

5:29

هیچ نظری موجود نیست: